Koniec z nowymi paranojami

Temat:
na poprawce egzaminu z makro losuje sie pasek i na każdym są 3 pytania. ja miałem
- Jak bank centralny zmienia podaż pieniądza? (operacje otwartego rynku, stopy proc. prowadzi polityke drogiego albo taniego pieniądza)
- Rodzaje bezrobocia
- Co zrobisz aby zwiększyć inwestycje (obniżyc stope proc. kredyty, dopłaty, ulgi podatkowe dla przedsiębiorców)
I jeszcze sie pytała o jakieś szczegóły co sie dzieje z wartścią pieniądza w warunkach inflacji (spada) dlaczego w Polsce teraz spadło bezrobocie o 2%(bo sie otwarły rynki krajów UE) co sie dzieje przy bezrobociu keynesowskim dlaczego ono sie pojawia(niedostatek popytu) co robi bank przy inflacji podnosi czy obniża stope procentową (podwyższa żeby zrekompensowac utrate wartosci pieniadza)

a na zaliczeniu miałem pytania:
- rząd zwiększa wydatki przedstaw tego skutki przy pełnym i niepenłnym wykorzystaniu zasobów (rysuje sie dwa modele MDS-AS i IS-LM i omawia)
- bezrobocie strukturalne przyczyny i walka z nim
- zaproponuj taką politykę aby zwiększyć ilość inwestycji
- co to inflacja - skutki inflacji popytowej i podażowej jak z nią walczyć
Źródło: krzzgp.fora.pl/a/a,112.htmlTemat: BEZROBOCIE
Problem bezrobocia, który od lat drąży nasz kraj, jest zdecydowanie powodem do wstydu da całej Polski, z której w szybkim tempie znika jej nadzieja i przyszłość: młodzi, wykształceni obywatele, szukający pracy i własnego szczęścia na emigracji.
Od dawna wiadomo, że potrzebne są po prostu konkretne rozwiązania, jednak nie słychać, aby rząd próbował wcielać je w życie. Według ekspertów przykładem takiego konkretnego rozwiązania byłoby na przykład stworzenie sprawnej infrastruktury, która prowadziłaby skuteczną działalność w zakresie pośrednictwa pracy. Jakość usług powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy jest bowiem tak zastraszająco niska, że stawia sens ich istnienia pod wielkim znakiem zapytania. Innymi konkretnymi rozwiązaniami, pozwalającym na stworzenie nowych miejsc pracy, byłyby: wprowadzenie ułatwień dla prywatnych przedsiębiorców albo zredukowanie kosztów pracy (chociażby poprzez zmniejszenie horrendalnie wysokich składek na ZUS). Dobrym pomysłem byłoby również zredukowanie uciążliwych procedur administracyjnych, które z takiej prostego zadania, jak rejestracja własnej firmy.Niestety, na razie zamiast walki z przyczynami bezrobocia, próbuje się minimalizować jego skutki, obiecując ludziom coraz to nowe świadczenia socjalne. Słynne już becikowe jest klasycznym przykładem myślenia naszych polityków, którzy zamiast pomagać tworzyć miejsca pracy dla bezrobotnych ojców, brną w różne zapomogi i zasiłki, na które Polski po prostu nie stać.
A co Wy o tym myślicie? Jaki powinien być pierwszy, najważniejszy ruch na froncie walki z bezrobociem? Czy należałoby zacząć od usprawnienia działalności urzędów pracy? A może od zredukowania absurdalnych procedur administracyjnych, utrudniających jakąkolwiek prywatną inicjatywę? Czy krokiem w dobrą stronę byłoby zmniejszenie składek na ZUS? A może zamiast walczyć z przyczynami, lepiej najpierw zająć się skutkami i zwiększyć wysokość zasiłku dla bezrobotnych?
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=1464


Temat: nowy termin egzaminu
Część pytań, ktore miał GAP

- Współczynnik Giniego jako miara nierówności.
- Bezrobocie jako kwestia społeczna.
- Kwestie społeczne - definicje, cechy i wymiary
- Minister Pracy i Polityki Społecznej jako organ wykonawczy.
- Możliwości zapewnienia usług edukacyjnych
- Środki polityki ludnościowej
- narkomania jako kwestia spoleczna,
- przestepczosc jako kwestia spoleczna
- ubostwo a nierownosc
- omowic rodzaje kwestii spolecznych
- przemoc jako kwestia spoleczna
- funkcjonowanie zus
- ZUS jako podmiot polityki spolecznej
- Sprawiedliwość spoleczna w edukacji
- Polityka społeczna - istota, cele, rodzaje (trzeba znać definicje i wartości jakie realizuje pol. społ. - były chyba na 1. wykładzie)
- Stopień zaspokojeni potrzeb żywnościowych - sposoby pomiaru, sytuacja w Polsce
- Istota i przyczyny ubóstwa
- Fundusz alimentacyjny- kierunki zmian
- Sprawiedliwosc spoleczna wedlug liberalow.
- Dylematy funkcjonowania edukacji w Polsce.
- Regulacyjne instrumenty polityki społecznej
- PFRON
- Ekokwestia w Polsce
- Dylematy pomiaru efektywności edukacji
- Rola urzedu pracy.
- Syntetyczne mierniki nierówności ( odchylenie standardowe i wspólczynnik giniego)
- Alkoholizm jako kwestia społeczna
- Istota dobrobytu spolecznego
- Migracje jako kwestia spoleczna
- Instrumenty polityki społecznej
- Ubostwo - zasieg i dynamika
- Samobójstwo jako kwestia społeczna
- Wolny rynek a sprawiedliwość społeczna
- PFK
- Minimum socjalne a minimum egzystencji
- Nierownosci dochodowe - istota i skutki
- FGŚP jak instrument polityki spolecznej
Źródło: ekonomiaue.fora.pl/a/a,480.html


Temat: Raport otwarcia 2006/2007 Centrum im. A. Smitha

Badania przeprowadzone przez Ministerstwo Gospodarki[75] wskazują, że m.in. dużym problemem przedsiębiorców są powszechne obowiązki informacyjne[76]. Według tych badań wydanie świadectwa pracy to koszt 250 mln złotych, a realizacja obowiązku poinformowania pracownika o warunkach pracy wynikających z Kodeksu pracy to ok. 200 mln złotych, które ponoszą polskie przedsiębiorstwa. Nawet, jeżeli likwiduje się któryś z obowiązków, jak wypełnianie co miesiąc deklaracji podatku dochodowego, to i tak księgowi „muszą go wyliczyć i odprowadzić do urzędu”[77]. Przeszkodą w działalności gospodarczej jest obowiązujące prawo[78] oraz sposób, w jaki jest inicjowane[79]. Prawo jest coraz bardziej skomplikowane[80] i niejasne[81]. Gospodarcze koszty ciężaru administracyjnego w Polsce wynoszą 5 proc. PKB[82]
Na 6 statystycznie bezrobotnych tylko jedna osoba otrzymuje od rządu zasiłek. Oznacza to, że pozostałe, aby utrzymać się przy życiu, podejmują pracę w gospodarce nierejestrowanej, która jest czasami ostatnią szansą na znalezienie zajęcia i możliwości pozyskania środków na życie.

Z danych na 2007 r. wynika, że co drugi Polak w wieku produkcyjnym pracuje, daje to poziom 53 proc. gdzie w UE jest to 63 proc. a w USA 70 proc.
Bezrobocie wśród polskiej młodzieży jest porównywalne do bezrobocia wśród potomków afro-arabskich emigrantów żyjących na zdewastowanych przedmieściach Paryża, gdzie sięga 36 proc.
w przypadku młodzieży (15 - 25 lata)

Deficyt sektora finansów publicznych w roku 2007 wyniesie 3,4 proc. PKB. w roku 2006 wyniósł 3,6 proc. PKB[12], a sytuacja finansowa sektora samorządowego w trzecim kwartale 2006 r. była nadal dobra[13].

Od lat utrzymujący się deficyt powoduje narastanie długu publicznego. Zadłużenie sektora finansów publicznych w 2006 roku wzrosło o 8,2 proc., czyli o 38.323,8 mln zł do 504.924,1 mln zł i wyniosło 48,0 proc. PKB - podało w komunikacie Ministerstwo Finansów. Międzynarodowy Fundusz Walutowy informował, że mimo dobrej koniunktury wciąż powiększa się dług publiczny Polski[14]. W ciągu pięciu lat dług publiczny wzrósł o 190 mld zł[15].

Niepokojąca jest również struktura dochodów. Nadal ponad 80 procent dochodów pochodzi
z niecałych 20 procent ich źródeł. Dominujący udział mają tu pozapłacowe koszty pracy (ZUS, składki i podatki) ponoszone przez przedsiębiorców, co zmusza część z nich do likwidacji[16] przedsiębiorstw lub do przechodzenia do gospodarki nierejestrowanej. Przyczyną bezrobocia jest nadmierne opodatkowanie pracy. Egzekwowanie za granicą podatku emerytalnego, czyli tzw. składki na ZUS wobec polskich obywateli przynosi taki sam skutek jak w kraju[17].

Należy podkreślić, że „Ustawa o PIT jeszcze nigdy nie była tak skomplikowana. Nawet tak istotne dane jak skala podatkowa wynikają nie z jej treści, lecz z przepisów przejściowych. Już obecnie nieczytelna ustawa o PIT stanie się bowiem całkowicie niezrozumiała dla przeciętnego podatnika[22]. Problem dotyczy połowy obywateli. Co roku około 19 mln osób samodzielnie rozlicza się z urzędem skarbowym. Ustawa o PIT obowiązuje od piętnastu lat. W tym czasie ponad 140 razy była zmieniana”[23].
Liczba instytucji uprawnionych do kontroli przedsiębiorców zwiększyła się z 29 (w 1997 r.)
i od roku 2003 do roku 2006 pozostaje na stałym poziomie 41
[...]
Według danych Ministerstwa Finansów „już po wejściu w życie ustawy, co szósta kontrola została przedłużona”[45]. Powoduje to, że przedsiębiorcy „spędzają aż 16 proc. swojego czasu na kontaktach z administracją państwową”[46]


Wykres 17. Wydatki gospodarstw domowych na służbę zdrowia i liczba niepublicznych szpitali w Polsce

Źródło: mikke.fora.pl/a/a,1625.html